K@home


 NEDİR?

Türkiye'de İlk ve Tek

   1-7 Yaş Evde Eğitim Modeli  

Kindergarten at home veya kısaca K@home, 1-7 yaş aralığında olan okul öncesi çağdaki çocuklar için evde eğitim (homeschooling) yönteminin ülkemizdeki öncüsü ve savunucusu olma misyonu ile yola çıkmış bir projedir.

K@home, okul öncesi çağdaki çocuklar için dünyadaki birçok ülkede yasal olarak uygulanan alternatif eğitim modeli olan evde eğitim konusunda uygulanabilir metotlar, eğitimsel ortamlar ve eğitim materyalleri hazırlayıp ebeveynlere sunan bir eğitim markasıdır.

K@home, başkalarınca empoze edilmeye çalışılan sabit fikirlere karşı çıkabilecek, açık fikirli, sağlam karakterli, donanımlı ve hayatın anahtarının mutlulukta olduğunu bilerek aileleri tarafından yetiştirilecek çocuklar için 1-7 yaş okul öncesi eğitim programları sunan bir oluşumdur.

K@home, bir okul değildir; bir sosyal sorumluluk modeli değildir; bir yabancı kuruluş veya yurtdışından ülkemize gelmiş bir marka değildir; bir siyasi görüşün savunucusu veya kimileri tarafından desteklenen bir marka değildir; sadece ülkemizde okul öncesi çağdaki çocuklar için alternatif bir eğitim modelidir.

K@home Evde Eğitim'in iki dayanağı vardır.

1) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26.maddesinin 3.fıkrası ‘Çocuklara verilecek eğitim türünü seçmek, öncelikle anne ve babanın hakkıdır.’
2) Tüm dünyanın bilimsel olarak kabul ettiği üzere; bir bireyin karakteri 3 yaşına kadar belirginleşir ve 7 yaşına kadar tamamlanmış olur. Çocuklarımıza kazandırılacak ne varsa erken çocukluk döneminde (0-7 yaş) verilmelidir.

Bu dayanaklar eşliğinde 0-7 yaş dönemi, çocukların öğrenmelerinin en yoğun olduğu, karakterlerinin oturduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel olarak yeteneklerinin gelişip biçimlendiği bir dönemdir. Bu dönemde ailenin önemi ve sorumlulukları çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Çocuğun ve ailenin bu dönemde ihtiyaçlarının karşılanması ve desteklenmesi için sağlıklı bir ev ortamına gereksinim vardır.

K@home, ailelerin günde sadece 1 saat evde eğitim ile çocuklarına daha donanımlı bir eğitim verebilmesini, çocuklarının daha fazla sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlere katılabilmesini, etkinliklerle yaşamı deneyimleyerek öğrenebilmesini ve daha mutlu yetişebilmesini fırsat olarak sunan bir alternatif eğitim modelidir.

 
 
 
 
 
 
K@home Günde 1 Saat Evde Eğitim, birebir eğitimdir.

K@home Günde 1 Saat Evde Eğitim, öğrenme sürecini çocukların özel ihtiyaçlarına

uygun hale getirir.


K@home Günde 1 Saat Evde Eğitim alan çocuklar eğlenerek öğrenirler.

K@home Günde 1 Saat Evde Eğitim, güvenli bir öğrenme ortamı sunar.

K@home Günde 1 Saat Evde Eğitim, çocukların öğrenme kapasitelerini

maksimuma çıkarır.


K@home Günde 1 Saat Evde Eğitim, esnek bir öğrenme ortamı sunar.

K@home Günde 1 Saat Evde Eğitim alan çocuklar akranlarına göre

daha çok sosyalleşir.


 
 
 
  • K@home GENEL MERKEZ
  K@home UYGULAMA MERKEZİ

  • Suadiye Mah. Bağdat Cad. Yazanlar Sokak
   Petek Apt. No:17 Daire:1
   Suadiye - Kadıköy - İstanbul
  • 0537 658 1877 (Danışma Hattı)
  • info@kahometurkiye.com
   
   
Loading