K@home

 
Evde Eğitim (Homeschooling) nedir?

Özellikle anne babalar tarafından, geleneksel değerlerin ve aile kurumunu ayakta tutan özelliklerin, gelecek nesillere aktarılması için daha çok gelişmiş ülkelerde çocukların okul yerine evde eğitilmesine yönelik alternatif bir eğitim modelidir.

Evde eğitim uygulamasının yasal olduğu ülkeler nelerdir?

ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka, Japonya, İtalya, Norveç, İsviçre, İspanya ve daha birçok gelişmiş ülkelerde evde eğitim uygulaması yasaldır.

Ülkemizde evde eğitim nasıl uygulanabilir?

Ülkemizde zorunlu 12 yıllık eğitim vardır. İlkokula, ortaokula ve liseye gitme zorunluluğu vardır. Fakat okul öncesi çağdaki çocuklar için buna benzer bir zorunluluk yoktur. K@home, sadece 0-7 yaş aralığındaki çocuklara okul öncesi eğitimin evde eğitim şeklinde verilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Evde eğitim almış kişiler kimlerdir?

Agatha Christie, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, George Washington, Condoleeza Rice, Clive Staples Lewis, Erwin Schrödinger, Frank Llyod Wright, Whoopi Goldberg, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Michael Faraday, Pierre Curie, Leonardo da Vinci, Mozart, Mendelssohn, Louis Armstrong, Charlie Chaplin, John Lennon, Charles Dickins, George Bernard Shaw, Erik Demaine, Francis Collins, ve daha birçok kişi evde eğitim almıştır. Günümüzde, sadece ABD’de yaklaşık 2,5 milyon kişi evde eğitim almaktadır.

 
Aileler niçin evde eğitimi tercih ediyorlar?

Bu konuyla ilgili birçok sebep olmasına rağmen, yapılan araştırmalarda genelde aşağıdaki nedenler ailelerin evde eğitimi tercih etmelerine sebep olmaktadır.
1. Çocuklarına daha iyi bir eğitim imkanı sunmak için
2. Okullarda verilen eğitimin tatmin etmemesi
3. Okullarda, çocukların öğrenip öğrenmediğine bakılmaksızın bir üst sınıfa geçirilmesi
4. Okullarda öğrenme ortamının yetersizliği
5. Okullardaki baskıcı disiplin anlayışının çocuklar üzerindeki olumsuzlukları
6. Okullarda öğrenmeden çok yarış ortamının olması
7. Her çocuğun öğrenme stilinin farklı olması
8. Okullarda çocukların beceriden çok yaşa göre sınıflandırılmaları
9. Okul içi ve dışı güvenlik kaygıları
10. Okullarda karşılaşılan akran ve yetişkin zorbalıkları
11. Çocukların sağlık sorunları
12. Çocuklarının daha mutlu olmalarını istedikleri için

Bu sebeplerden hangileri size tanıdık geliyor?

Evde eğitimin faydaları nelerdir?

1. Yapılan hemen her araştırmada, evde eğitim alan çocukların okulda eğitim alan akranlarına göre akademik olarak daha başarılı oldukları saptanmıştır. Kısacası, yüksek akademik performans.
2. Daha yakın ve sağlam ebeveyn-çocuk ilişkisi geliştirebilme fırsatı
3. Sadece akranlarıyla değil aynı zamanda yetişkinlerle daha nitelikli etkileşim kurabilme fırsatı
4. Çocuklara belirli değerleri kazandırabilme fırsatı
5. Daha güvenli fiziksel öğrenme ortamı
6. Okullardaki disiplinsizliğin yarattığı olumsuzluklardan etkilenmeme
7. Sosyal ve eğitsel etkinliklere daha fazla ve daha düzenli katılabilme imkanı
8. Ev ve çevresi bakımından daha esnek öğrenme ortamı
9. Yaşayarak öğrenme imkanı

Evde eğitime karşı çıkanlar ne diyor?

1. Okula gitmeyen çocuk sosyalleşemez… Ailelerin arkasına saklandığı en büyük yalan budur. Evde eğitim alan çocuklar, akranlarına göre daha fazla sosyal faaliyet yapacak zamana ve imkana sahip olurlar. Okulda 6-8 saat geçiren bir çocuk için eve geldiğinde sosyalleşme, kültürel-sanatsal-eğitsel-yeteneksel çalışmalar için ne zamandan ne de enerjiden bahsedebilirsiniz. K@home ile günde sadece 1 saat evde eğitim ile zaman da enerji de size ve çocuğunuza kalıyor.
2. Eğitmek öğretmenlerin işidir, ben öğretmen değilim, yapamam... Yapılan hemen her araştırmada, evde eğitim alan çocukların okulda eğitim alan akranlarına göre akademik olarak daha başarılı oldukları saptanmıştır. 2016 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre okul öncesi öğretmen olmak için girilen sınavlarda adayların kendi alanlarında sorulan soruların %53’ünü doğru cevapladıklarını biliyor muydunuz? K@home ile evde eğitim uygulaması için öğretmen olmanıza değil anne veya baba olmanıza gerek vardır. Çünkü çocukların 0-7 yaş aralığında ihtiyacı olduğu kişi anne ve babalarıdır.
3. Anne ve baba olarak ikimiz de çalışıyoruz… Çocuğunuzu bir kuruma gönderme mecburiyetinde kalıyorsanız evde eğitimi çocuğunuzla birlikte olduğunuz zaman dilimlerinde uygulayabilirsiniz.

K@home nedir?

Kindergarten at home veya kısaca K@home, 1-7 yaş aralığında olan okul öncesi çağdaki çocuklar için evde eğitim (homeschooling) yönteminin ülkemizdeki öncüsü ve savunucusu olma misyonu ile yola çıkmış bir projedir.

K@home, ailelerin günde sadece 1 saat evde eğitim ile çocuklarına daha donanımlı bir eğitim verebilmesini, çocuklarının daha fazla sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlere katılabilmesini, etkinliklerle yaşamı deneyimleyerek öğrenebilmesini ve daha mutlu yetişebilmesini fırsat olarak sunan bir alternatif eğitim modelidir.

K@home’ye gerçekten ihtiyaç var mı?

Tüm dünyanın bilimsel olarak kabul ettiği üzere; bir bireyin karakteri 3 yaşına kadar belirginleşir ve 7 yaşına kadar tamamlanmış olur. Çocuklarımıza kazandırılacak ne varsa erken çocukluk döneminde (0-7 yaş) verilmelidir. Buna göre, 0-7 yaş dönemi, çocukların öğrenmelerinin en yoğun olduğu, karakterlerinin oturduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel olarak yeteneklerinin gelişip biçimlendiği bir dönemdir. Bu dönemde ailenin önemi ve sorumlulukları çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Bu sebepten bir okul öncesi kurumda 6-8 saatte uygulanacak eğitimin K@home ile evde sadece 1 saatte verilebiliyor olması K@home’nin varlığı için yeterlidir.

K@home nasıl uygulanır?

13-78 ay aralığında çocuklar için K@home tarafından gönderilecek aylık müfredatlar ve etkinlikler, gün içinde belirleyeceğiniz saatlerde parça parça veya tek seferde sadece toplam 1 saat aile tarafından uygulanır. Uygulama sırasında ihtiyacınız olacak her türlü yönlendirmeler ve donanımlar K@home tarafından ailelere sağlanacaktır.

Günde sadece 1 saat yeterli mi?

Evet. K@home tarafından sizlere gönderilecek olan aylık müfredat ve etkinlikleri çocuğunuz ile birlikte günde sadece 1 saat yapmanız yeterlidir.

 
K@home’nin ailelere destekleri nelerdir?

Aylık eğitim müfredatı
Aylık eğitimsel etkinlikler ve aktiviteler
Etkinlik ve aktivitelerde kullanılacak olan donanımsal ürünler
Aylık sosyal-kültürel-sanatsal-yeteneksel etkinlikler listesi
Aylık rehberlik çalışmaları
Uygulama merkezinden öncelikli yararlanma
K@home Room uygulaması
Anlaşmalı kurumlardan indirimli yararlanma imkanı

K@home Uygulama Merkezi nedir?

Evde eğitim ile çekinceleriniz mi var? Evde eğitimi nasıl uygulayacağınız konusunda birtakım sorularınız mı var? Çocuğunuzun böyle bir eğitim modeline nasıl uyum sağlayacağı konusunda emin değil misiniz? Tüm sorularınızın cevaplarını bulacağınız yer, K@home Uygulama Merkezi. 0 537 658 18 77 numaralı danışma hattımızdan randevu alarak uygulama merkezimize gelip, çocuğunuz ile birlikte 30 dakika boyunca evde eğitim modelini uygulayabilir ve bu model hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ardından kararınızı verirsiniz.

K@home Room nedir?

İsteğe bağlı olan K@home Room uygulamamızda, yaşadığınız konutta çocuğunuzun odasını ana sınıfı şeklinde öğrenme merkezi olarak tefriş ediyoruz. Uzman ekibimiz tarafından mimari çalışması yapılarak ve sizlerin seçimleri doğrultusunda özel üretim malzemelerle hazırlanan odada, çocuğunuz için ayrıcalıklı bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Dilerseniz uygulama merkezimizi ziyaret ederek K@home Room uygulamasına bizzat şahitlik edebilirsiniz.

K@home’nin fiyatları nedir?

Bir okul öncesi eğitim kurumuna vereceğiniz ücretlere göre, çok daha ekonomik şekilde K@home Evde Eğitimi uygulayabilirsiniz. Fiyatlar, Uygulama Merkezi, K@home Room uygulaması ve daha birçok avantaj için 0 537 658 18 77 numaralı danışma hattımızı haftanın 7 günü arayabilirsiniz.

 • K@home GENEL MERKEZ
  K@home UYGULAMA MERKEZİ

  • Suadiye Mah. Bağdat Cad. Yazanlar Sokak
   Petek Apt. No:17 Daire:1
   Suadiye - Kadıköy - İstanbul
  • 0537 658 1877 (Danışma Hattı)
  • info@kahometurkiye.com
   
   
Loading